Voor bedrijven

RE-INTEGRATIE BEGELEIDING, ADVIES & TRAINING

Met oog voor de mens ondersteun ik bij het opnieuw bepalen van de koers. Zorgen dat iemand zelf weer de regie krijgt over zijn of haar -professionele- leven.  Mijn manier van werken is confronterend en stimulerend. Altijd vanuit warmte en empathie. Op toegankelijke wijze geef ik vorm aan gesprekken en trainingen met focus op bewezen resultaat.

  • Re-integratie -2e Spoor- begeleiding (Wet Verbetering Poortwachter)
  • Bemiddelen naar werk, stages en werkervaringsplekken
  • Trainingen op het gebied van preventief verzuim, re-integratie en persoonlijke ontwikkeling
  • Advies over verzuim, re-integratie- en mobiliteitsvraagstukken
  • Preventie- en verzuimgesprekken
  • Opstellen van trajectplannen en rapportages